Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Pruszcz Gdański w liczbach

Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Pruszcz Gdański

Pruszcz Gdański, miasto w województwie pomorskim, powiat gdański.

Powierzchnia miasta Pruszcz Gdański wynosi 16 km2, zajmuje 2397 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Miasto Pruszcz Gdański zamieszkuje 31 578 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 176 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w mieście Pruszcz Gdański wynosi 1 917, jest 44 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Pruszcz Gdański. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Pruszcz Gdański prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Pruszcz Gdański.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Pruszcz Gdański: 162397
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w Pruszczu Gdańskim: 3,86180
Lesistość w % w Pruszczu Gdańskim: 0,42435
Ludność na 1 km2 w Pruszczu Gdańskim: 1 91744
Liczba ludności ogółem w Pruszczu Gdańskim: 31 578176
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w Pruszczu Gdańskim: 8,0198
Stopa bezrobocia 2019r. w Pruszczu Gdańskim: --
Stopa bezrobocia 2020r. w Pruszczu Gdańskim: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w Pruszczu Gdańskim: 47,23-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w Pruszczu Gdańskim: 86,1-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w Pruszczu Gdańskim: 152108
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w Pruszczu Gdańskim: 7,5299
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w Pruszczu Gdańskim: 90,8-
Szkoły podstawowe ogółem w Pruszczu Gdańskim: 8328
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w Pruszczu Gdańskim: 2214
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w Pruszczu Gdańskim: 958,3384
Przedszkola bez specjalnych w Pruszczu Gdańskim: 9254
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w Pruszczu Gdańskim: 401,2333
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w Pruszczu Gdańskim: 67,82276
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w Pruszczu Gdańskim: 1,71554
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w Pruszczu Gdańskim: 497579
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Pruszczu Gdańskim: 5 746-
Ceny mieszkań ogółem w Pruszczu Gdańskim: 5 523-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w Pruszczu Gdańskim: 5 083-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w Pruszczu Gdańskim: 98,3528
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w Pruszczu Gdańskim: 97,537
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w Pruszczu Gdańskim: 98,3347
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w Pruszczu Gdańskim: 97,595
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w Pruszczu Gdańskim: 0,02167
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w Pruszczu Gdańskim: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla miasta Pruszcz Gdański jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Pruszcz Gdański, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Pruszcz Gdański. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.