Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Pruszcz Gdański  sprawdź informacje Na Mapie miasta Pruszcz Gdański

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Pruszcz Gdański.

Mapa Geoportal Pruszcz Gdański

Dane urzędu

Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskimul. Grunwaldzka 20Pruszcz Gdański, 83-000

Tel: 58 7759921

Fax: 58 6823451

Elektroniczna skrzynka podawcza: /5sl0jcb52x/skrytka

E-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Powiat: gdański

Województwo: pomorskie

Numer TERYT miasta Pruszcz Gdański: 2204011

Witryna: www.pruszcz-gdanski.pl

Władze lokalne: Burmistrz Janusz Wróbelurzad@pruszcz-gdanski.pl

Miasto Pruszcz Gdański w liczbach

Powierzchnia miasta Pruszcz Gdański*

16 km2

2397 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Pruszcz Gdański*

31 578 mieszkańców

176 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Pruszcz Gdański*

1 917 mieszkańców na km2

44 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Pruszcz Gdański

Geoportal Pruszcz Gdański prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Pruszcz Gdański

Jak powstał Geoportal miasta Pruszcz Gdański?

Geoportal Pruszcz Gdański powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Pruszcz Gdański, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Pruszcz Gdański umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Pruszcz Gdański

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Pruszcz Gdański?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla miasta Pruszcz Gdański;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP miasta Pruszcz Gdański;
 • Rejestr wydanych pozwoleń miasta Pruszcz Gdański;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów miasta Pruszcz Gdański;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Pruszcza Gdańskiego.
Informacje na Geoportalu Pruszcz Gdański

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Pruszcz Gdański?

 • Rejestr działek ewidencyjnych miasta Pruszcz Gdański;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w mieście Pruszcz Gdański;
 • Rejestr MPZP Pruszcz Gdański;
 • Mapa działek ewidencyjnych miasta Pruszcz Gdański;
 • Mapa Topograficzna miasta Pruszcz Gdański;
 • Mapa Solarna miasta Pruszcz Gdański;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w mieście Pruszcz Gdański;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Pruszcz Gdański

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Pruszcz Gdański?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Pruszcz Gdański.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Pruszcz Gdański łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Pruszczu Gdańskim. W zależności od wybranej kompozycji mapy Pruszcza Gdańskiego zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Pruszcz Gdański, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Pruszcz Gdański oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Pruszcz Gdański. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Pruszcza Gdańskiego możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Pruszcza Gdańskiego. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Pruszcz Gdański. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Pruszcz Gdański.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Pruszczu Gdańskim.

  Geoportal miasta Pruszcz Gdański posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Pruszcz Gdański. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Pruszczu Gdańskim sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Pruszcz Gdański przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Pruszczu Gdańskim.

  W Geoportalu Pruszcz Gdański przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Pruszcz Gdański. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Pruszczu Gdańskim. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Pruszcz Gdański zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Pruszcz Gdański, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Pruszcz Gdański oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Pruszcz Gdański.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Pruszcz Gdański. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Pruszcz Gdański są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Pruszcz Gdański podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Pruszcz Gdański.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Pruszczu Gdańskim. W Geoportalu miasta Pruszcz Gdański udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Pruszczu Gdańskim wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Pruszcz Gdański.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Pruszcz Gdański. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Pruszcz Gdański dla mieszkańców

Geoportal Pruszcz Gdański jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Pruszcz Gdański. Na mapie Pruszcza Gdańskiego sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Pruszcz Gdański mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Pruszcz Gdański. Korzystając z map Geoportalu miasta Pruszcz Gdański w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Pruszcz Gdański są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Pruszcz Gdański dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Pruszcz Gdański dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Sprawdź Geoportale gmin sąsiednich

Może cię zainteresować

protokół zdawczo-odbiorczy

Czym jest protokół zdawczo-odbiorczy?

Przejdź do wpisu